Farm Land Record आता आपली शेतजमीन 100 रूयात नावावर होणार.

Farm Land Record आता आपली शेतजमीन 100 रूयात नावावर होणार.

Farm Land Record शेतजमीन नावावर करा: नमस्कार मित्रांनो, आनंदाची बातमी. शंभर रुपयांत जमीन कशी नावावर होईल. महाराष्ट्राच्या जीआरमध्येही तपशीलवार माहिती दिसेल.

तुमची जुनी किंवा मालमत्ता स्वतःच्या नावावर आहे आणि आता कोणतीही किंमत लागणार नाही आणि सात शासन निर्णय नवे आहेत त्यामुळे तुम्हाला जमीन तुमच्या नावावर करायची असेल तर फक्त शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नावावर करता येईल. बघूया

Farm Land Record आता जमिनीची नोंदणी करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे कारण सरकारी कर्मचारीही त्याकडे लक्ष देत असून पैशाची उधळपट्टी होत आहे त्यामुळे प्रत्येक सामान्य माणूस थकला आहे पण आता ही कंटाळवाणी बाब नाही. तुमची स्वतःची वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा जमीन गमावल्यामुळे तुम्हाला तुमची जमीन घ्यायची असेल तर ते कसे करता येईल ते पाहू या.

महाराष्ट्र सरकारचा शासन निर्णय काय आहे?

या शासन निर्णयात जमीन संपादित करण्यासाठी लागणाऱ्या कर्जाची एकूण रक्कम दिली आहे. जुन्या सरकारी कायद्यानुसार, जुन्या सरकारी कायद्याचा विचार केल्यास, हे ज्ञात आहे की जेव्हा जमीन किंवा इस्टेट मुलाच्या नावावर असते, तेव्हा जमीन किंवा इस्टेटच्या बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क सरकारला भरावे लागते. . त्यानंतर तुम्ही नवीन वारस हस्तांतरित करू शकता आता नवीन प्रक्रिया सुलभ झाली आहे

Farm Land Record शेतजमीन नावावर करावयाची: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 85 नुसार, सर्व सवलती मंजूर झाल्यास, 12000 बाराखडी जमिनीच्या वाटपासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागतो आणि तुम्ही त्या शंभर रुपयांवर अर्ज करू शकता. मुद्रांक आणि नोटीस जारी केली जाईल आणि दीर्घ आश्वासन आदेश जारी केला जाईल. आहे

Leave a Comment