okaya फास्ट F4 इलेक्ट्रिक स्कूटर

Okaya Fast F4 इलेक्ट्रिक स्कूटरचा टॉप स्पीड 70 किमी प्रतितास आहे

OKAYA फास्ट f4 इलेक्ट्रिक स्कूटर बॅटरी पॅक 4.4kWh च्या एकूण क्षमतेसह

ओकेया फास्ट एफ4 इलेक्ट्रिक रेंज, 140-160 किमी/चार्ज

ओकेया फास्ट एफ4 इलेक्ट्रिक रेंज, 140-160 किमी/चार्ज

OKAYA Fast F4 इलेक्ट्रिक स्कूटरची किंमत ₹1,24,990.00