Subsidy scheme 2024

Subsidy scheme 2024

दोन एकरापर्यंत मुदत असणार आहे त्यांच्या स्टेट बँकेत मागे सुद्धा जीआर निघाला होता त्यानंतर दुसरा जीआर निघालेला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा पैसा लवकरात लवकर मिळणार आहे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे काही शेतकऱ्यांना जमा होणे सुद्धा सुरू झालेले